Organi SDPS


PREDSEDNIK SD: Zvonko Potočnik
PODPREDSEDNIK SD: Andrej Slatinšek
TAJNIK: Rejmund Novak
BLAGAJNIK:  

 

NADZORNI ODBOR

Predsednik:
Član:
Član:


TEKMOVALNA KOMISIJA
Predsednik:
Član:
Član:


DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE
Predsednik:
Član:
Član:

 

UPRAVNI ODBOR: