Organi SDPS


PREDSEDNIK: Zvonko Potočnik
PODPREDSEDNIK: Andrej Slatinšek
TAJNIK: Boštjan Pogorevc
BLAGAJNIK: Anka Pušnjak

GOSPODAR: Boštjan Furman