Varnost na prvem mestu


Ker je orožje že po svoji osnovni definiciji nevarno, je pri izvajanju strelske dejavnosti, potrebno še posebej pozorno in dosledno upoštevati vse varnostne vidike in varnostna pravila.

 

- Z orožjem vedno ravnamo, kot da je napolnjeno 

- Orožje mora biti vedno obrnjeno v varno smer

- Varna smer je tista smer v kateri orožje ob sprožitvi ne more ničesar in nikogar poškodovati in v kateri ni   

  možnosti preboja (razen tarče) ali odboja

- Pri rokovanju z orožjem, le-tega najprej obrnemo v varno smer in se prepričamo, da ni morda napolnjeno

- Prst je lahko na sprožilcu šele neposredno pred strelom, ko je orožje usmerjeno v tarčo

- Tarča mora biti vedno postavljena v varni smeri

- Pred streljanjem se vedno prepričamo ali imamo ustrezno strelivo, ali je orožje varno delujoče in ali

  vemo kako deluje

- V primeru zastoja, orožje obrnemo v varno smer in poskusimo zastoj varno odpraviti ali pokličemo na

  pomoč dežurnega oz. pomočnika dežurnega na strelišču

- Po končanem streljanju izvzamemo nabojnik iz orožja, ter izpraznjeno orožje položimo,  obrnjeno v varno

  smer, na strelno linijo, z odprtim zaklepom / bobničem tako, da je vidno prazno ležišče naboja

- Obvezna oprema strelca je oprema za zaščito vida (očala) in sluha (glušniki)

- Vsi člani SDPS so na strelišču dolžni upoštevati načela  varnega rokovanja z orožjem ter navodila

  dežurnega in pomočnika dežurnega